Salgs- og leveringsbetingelser

ENGLISH AT THE END OF THIS PAGE!


Alle oplyste priser er inkl. 25% dansk moms.


Abonnementer

Abonnementer på fagblade betales årligt forud og der opkræves automatisk for en ny abonnementsperiode ved udløb, såfremt abonnementet ikke er opsagt inden. Den nye abonnementsperiode opkræves ved fremsendelse af faktura og trækkes ikke automatisk på et evt. tidligere anvendt betalingskort.
Levering af abonnementet begynder fra førstkommende udgivelse, efter bestilling og betaling er modtaget. Der er 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af første udgave, på abonnementer købt via webshoppen.
Abonnementsprisen dækker alle udgivelser af det valgte fagblad i 12 måneder.
Abonnementer skal opsiges skriftligt til TechMedia A/S med minimum 1 måneds varsel.


Annoncekøb
Alm. betingelser:

1. Annonceprisen er eksklusive film, tegnearbejde etc.

Anvendes avisudklip som reprooriginal garanteres ikke for trykkvaliteten.

For indlæg ydes ikke bureauprovision på indhæftning, indstikning og merporto.

Korrektur af nyopsatte annoncer sendes ved påkrav forinden trykningen. Ekstra korrektur, væsentlige ændringer i korrekturen o.a., for hvilke trykkeriet måtte beregne sig særlig betaling, debiteres annoncøren.

2. Betalingen er netto kontant, med mindre andet er anført, og skal finde sted, når publikationen er udkommet.

Ved betaling efter forfald sker der rentedebitering efter TechMedias til enhver tid gældende rentesats.

3. Udebliver betalingen efter påkrav, kan det resterende annoncebeløb kræves forudbetalt og forlaget er berettiget til at standse annoncens indrykning, til betaling er indgået.

Annoncøren har ret til gratis bilagseksemplar.

TechMedia kan ikke drages til ansvar for aftaler, som ikke er påført ordren og anerkendt af TechMedia.

Annoncens indhold er underkastet redaktionens cencur, og må ikke stride mod publikationens interesser.

4. TechMedia forbeholder sig ret til, mod forudgående varsel, at ændre de på bestillingstidspunktet gældende priser, og debitere annoncerne til den på indrykningstidspunktet gældende pris.

Ophører udgivelsen af publikationen, ophører forpligtelserne gensidigt.

5. Reklamationer angående eventuelle fejl i specifikationen bedes fremsat omgående.

6. Annullering af bestilte annoncer skal ske minimum 14 dage før deadline.ENGLISH:
All prices are incl. 25% Danish VAT.


Subscriptions

Subscriptions of any magazine must be payed annualy in advance.
Subscriptions can be cancelled in a written notice to TechMedia A/S, with a minimum of 1 months notice.


Advertising
General Conditions:

1. The price of the advertisement is exclusive of film, drawing work ect.

If a newspaper cutting is used as an original for reproduction, the quality of the printing is not guaranteed.

For inserts no agency commision is paid on stiching, insertion or extra postage.

Proofs of newly mouted advertisements will be sent on request before printing. Extra proof reading, extensive alterations in the proofs, ect., for which the printers require special payment, shall be charged to the advertiser.

2. Terms of payment are net cash, unless otherwise indicated, and payment must be made on publication of the advertisement in question.

Where payment takes place after the due date, interest will be payable at the rate charges by TechMedia at the time in question.

3. If payment is not made on request, payment in advance may be demanded for the remaining value of the advertising, and the publisher shall be entitled to cease inserting the advetisement until payment has been made.

Advertisers shall have right to a voucher copy free of charge.

TechMedia can take no responsibility for agreements which are not stated on the order and recognized by TechMedia.

The contents of the advertisement shall be subject to the Editor's cencorship, and must not conflict with the interest of the publication.

4. With previous notice TechMedia reserves the right to change the prices valid at the date of the order of the advertisements and to charge the price in force at the date of insertion.

If the publication ceases to appear, mutual obligations shall cease.

5. Please present complaints about any errors in the specification immediately.

6. Cancellations of advertisements must be send to TechMedia A/S no later than 14 days before deadline.
   

TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30
CVR: 25 48 72 57 | Cookies information 

 

TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30
CVR: 25 48 72 57 | Cookies information | Privatlivspolitik

Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.