Klik på forsiden
for at læse seneste udgave.

LevnedsmiddelBladet

Konkret og aktuel information om tendenser og begivenheder, der har betydning for de økonomiske og markedsføringsmæssige forhold på levnedsmiddelområdet.

LevnedsmiddelBladet er fødevareindustriens managementmagasin, der udsendes til direktører, funktionschefer, marketingchefer og andre ledere i fødevarebranchen. Bladets skribenter har fokus rettet mod ledelse, ny teknologi på forarbejdnings- og emballageområdet, forbrugertrends, lovgivning, forskning og markedsføring. Ud over de faglige emner og specialtemaer, der er fordelt på årets 6 udgivelser, indeholder hvert enkelt nummer mange informationer, der fokuserer på de økonomiske og markedsføringsmæssige forhold inden for hele levnedsmiddelbranchen.

De nationale og internationale messer på fødevareområdet og de udstillede nyheder er en naturlig del af det redaktionelle stof og bliver udførligt omtalt både før og efter messerne.

Udover artikler fra bladets egen redaktion bidrager eksterne specialister med artikler, der går i dybden og kommer rundt i alle de hjørner, der kendetegner dagens levnedsmiddelbranche. Blandt andet skrives om de love og bestemmelser fra myndighederne, der har betydning for fødevarebranchen.

LevnedsmiddelBladet er det ene af TechMedias tre fødevareblade. De to andre fødevareblade er Plus Proces og Food&Drink.

LevnedsmiddelBladet
fødevarefokus.dk
Online Partner

Farveprofil til brug ved levering af annoncer til vores magasiner kan hentes her

Merete Irner Bugge
Ansvarshavende redaktør
Direkte tlf.: (+45) 30 91 03 34
Email: mi@techmedia.dk

Heidi Thode
Bladsekretær
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 62
Email: ht@techmedia.dk

Jesper Bækmark
Key account manager
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 77
Email: jb@techmedia.dk

Helle Hansen
Grafiker / Annoncekoordinator
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 71
Email: hh@techmedia.dk

Abonnementsafdelingen kan kontaktes via formularen her

Faglige nyheder og information fra hele fødevarebranchen

Besøg fødevarefokus.dk, hvor du finder faglige nyheder og information fra hele fødevarebranchen, samt mulighed for tilmelding til vores nyhedsbrev.