Teknik & Miljø

Teknik & Miljø udgives af KTC, foreningen for de tekniske direktører, chefer, afdelingsledere og forsyningschefer.
Bladet er derfor en stærk indgang til de tekniske forvaltninger i kommunerne.

Bladet modtages af KTCs medlemmer i plan-, miljø- og teknikforvaltningerne i kommunerne og af mere end 70% af kommunalpolitikerne i teknik- og miljøudvalgene.

Derudover læses Teknik & Miljø af landets største virksomheder indenfor plan-, teknik- og miljøområdet, hvilket vil sige rådgivende ingeniører, konsulenter, entreprenører og leverandører.

Teknik & Miljø er medlemsblad for KTC:
KTC er forening for de tekniske chefer i kommunerne.
Det være sig direktører, forvaltningschefer, fagchefer og chefer i forsyningerne.

Klik på forsiden
for at læse udvalgt udgave.

Teknik & Miljø

Farveprofil til brug ved levering af annoncer til vores magasiner kan hentes her

Sine Norsahl
Redaktør
Direkte tlf.: (+45) 20 87 96 30
Email: sinenorsahl@gmail.com

Jesper Bækmark
Key account manager
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 77
Email: jb@techmedia.dk

Johnny Elmeskov
Key account manager
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 65
Email: je@techmedia.dk

Marianne Dieckmann
Annoncekoordinator
Direkte tlf.: (+45) 43 24 26 82
Email: md@techmedia.dk

Abonnement håndteres af KTC – Kommunalteknisk Chefforening

Ann Steffensen – as@ktc.dk